Zwroty i reklamacje

Postępowanie reklamacyjne

Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez shop.playprint.pl lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictweam poczty elektronicznej na adres shop@playprint.pl

Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona shop.playprint.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@playprint.pl i powinna określać co najmniej:

- dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;

- zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;

- żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad,odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).

Shop@playprint.pl udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, shop@playprint.pl zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta..

Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Koszt wysłania i odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

Wzór formularza zwrotu towaru w formacie pdf, znajdziesz TUTAJ

 

Mapa Zdrapka Świata i Europy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl